Föreläsningar och kurser om ”Livskvalitet och meningsfullare vardagsliv” på SENSUS Växjö

Syftet med föreläsningarna och kurserna är att väcka tankar och starta funderingar och reflektioner om ämnet livskvalitet och inspirera till hur vi själva kan påverka vår egen livskvalitet.

Föreläsningarna och kurserna är till för alla som någon gång funderat på frågan:

·       Vad är livskvalitet? Vad har jag för livskvalitet?

·       Har jag råd med det livskvalitet som jag önskar?

·       Finns det alternativa vägar till en bättre livskvalitet?

Föreläsare: Eva Fodor Velander, Kittebo Kursgård

Eva är född i Ungern, har bott en längre tid både i Stockholm och i Holland och bor nu i Moheda. Hon har varit i 50 länder och kommit i kontakt med många olika människor och livsöden. Eva har ett brinnande intresse för det enkla livet med hög livskvalitet, genom att byta pengar mot tid.

Aktuella föreläsningar/kurser och anmälan:
Sensus, Britta Lindberg, 0470 70 73 04, britta.lindberg@sensus.se
eller på Sensus hemsida: www.sensus.se