JUST NU – EU Projekt ”Skapa mervärde för ditt företag genom storytelling och sociala medier”! I samarbete med Brandstedt Marketing

EU-projekt, Kittebo Kursgård/SweBizz i samarbete med Brandstedt Marketing.

Nu kan du som är småföretagare på landsbygden och vill utveckla ditt företag, anmäla dig till enskild rådgivning.

Vi har platser kvar för ca 2-3 småföretag inom branscher: upplevelse- och besöksnäring, grön omsorg, mat samt tillverkningsindustri.

Du får inspiration, konkreta råd, kunskap, tips och verktyg av tre konsulter och betalar endast 30 % av rådgivningskostnaden, resten finansieras genom EU-medel via Länsstyrelsen Kronoberg.

Konsulterna

Eva Fodor Velander, SweBizz och Kittebo Kursgård – KITE Metoden för att fastställa dina mål med att använda storytelling och sociala medier

Sven Velander, Anoteket och Kittebo Kursgård – Storytelling för att dramaturgiskt förpacka din story och därmed stärka din identitet och ditt berättarkapital

Ola Brandstedt, Brandstedt Marketing – Sociala medier, ditt bästa verktyg för att öka din konkurrenskraft och intäkter.

Kontakt: Eva Fodor Velander, eva@swebizz.se , 0702 39 19 45

Här hittar du en kort video med oss!