Musikteater om Mohedas historia

Nytt projekt från Kittebo Författarrum och Ordbryggarna: ett musikteater, ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt tema – baserat på släkterna Humle och Korne som dominerade i Moheda socken på 1600-1800 talet. Teatern tas fram genom ett antal studiecirklar där deltagarna är medskapare för att successivt arbeta sig fram till en färdig musikteater på landsbygden.

Läs mer om projektet här.