Ordbryggarna Skrivkurser på Sensus start 20 sept och 11 okt

Ordbryggarna är dels ett samlingsnamn för våra skrivkurser men är också en samlingsplats för våra skrivkursdeltagare. Plattformen Ordbryggarna är en underdel av Kittebo Författarrum och kan betraktas som en slags inkubator för blivande författare, där vi vill bistå och stötta våra deltagare på sin väg till författarskap.

Vi har två olika skrivkurser:

Bild Ordbryggarna Original 1080 480

Ordbryggarna Original
Den första kursen som vi började vår verksamhet med. Den är en unik och annorlunda skrivarkurs för dig som vill få inspiration, veta mer om olika sätt att skriva och träffa och få tips av flera olika författare. Kursen avslutas med att Litterärt Draknäste.

Syftet med kursen är att väcka lust till att skriva, ge inspiration och visa exempel på olika sätt att skriva.

Vi erbjuder en unik samling författare som ger dig en mångsidig bild av att skriva och få igång den kreativa processen. Varje kväll och möte med författarna är fristående och innehåller faktakunskaper, skrivövningar och flödesskrivning. Det kan vara allt från historiska texter till intuitiv poesi och pop-låt texter. Kvällens författare anger textens art men trots detta kan kursen som helhet ses som input och inspiration till det egna skrivandet vilken form man själv än väljer.

20/9 Eva Fodor Velander – Introduktion och storytelling
4/10 Olle Larsson – Att popularisera det förflutna
18/10 Johan Ragnarsson – Författarens resa utan karta
1/11 – Sven Velander – Konsten att skriva pop-låt texter
15/11 Tina Persson – Intuitivt och spontant skrivande i poetisk form
29/11 Elisabeth Jönsson – Reflekterande skrivande
13/12 Att ge ut sin egen bok och Litterärt Draknäste

Varje kurstillfälle är fristående. Du kan anmäla dig på hela kursen eller på enstaka tillfällen. Mer info om kursen hittar du här.

Anmälan till Britta Lindberg på SENSUS via mail eller på telefon 0470-70 73 04.

Bild Ordbryggarna Skrivkurs 1080 480

Ordbryggarna Skrivkurs
En mer traditionell skrivkurs med oväntade inslag, för dig som vill komma igång med skrivandet, vill lära sig olika tekniker och hur man gör texten intressant för läsaren. För dig som inte vet vad du vill skriva om, så är terminens tema: livskvalitet, men det går även bra att välja ett eget ämne. Ur innehållet: miniföreläsningar för att ge inspiration varvas med många praktiska övningar och hemläxa varje gång. Mer info om kursen hittar du här.

Anmälan till Britta Lindberg på SENSUS via mail eller på telefon 0470-70 73 04.