JUST NU – EU Projekt ”Skapa mervärde för ditt företag genom storytelling och sociala medier”! I samarbete med Brandstedt Marketing

EU-projekt, Kittebo Kursgård/SweBizz i samarbete med Brandstedt Marketing.

Nu kan …

Föreläsningar och kurser om ”Livskvalitet och meningsfullare vardagsliv” på SENSUS Växjö

Syftet med föreläsningarna och kurserna är att väcka tankar och …

Alvesta Kulturrunda 2016 lö-sö 8-9 okt

Kittebo Kursgård och Skogscafé Pusta ut har nr 9 på …

Vilken inspirerande och engagerande Kultursöndag!

Varmt tack till alla medverkande och besökare! Stort tack även

Sommarkurser

Kittebo Kursgård anordnar sommarkurser under sommaren, med teman livskvalitet, utomhusmatlagning, …