Kultur-/berättardag 20/8

Berättelser, musik, dikt och tanke, skapande aktiviteter m m i samarbete med Sagomuseet i Ljungby och Sensus.

Klicka här för aktuellt program!