ANTOLOGI

Kittebo Författarrum planerar att ta fram en Antologi med arbetstitel

”Ja till hela livet! – Tankar om livskvalitet”.

Genre för Antologin är essä, men det kan även bli andra uttrycksformer som t ex berättelser, poesi, sånger samt bilder och illustrationer m fl om de passar in i temat och helhetsbilden.

De medverkande författarna kommer från Kittebo Författarrum, Författarrummets vänner och Ordbryggarna.

Redaktionen består av:
Elisabeth Jönsson
Eva Fodor Velander
Olle Larsson
Sven Velander