ANTOLOGI

Kittebo Författarrum planerar att ta fram en Antologi med arbetstitel

”Ja till hela livet! – Tankar kring livskvalitet”

Genre för Antologin är essä, men det kan även bli andra uttrycksformer som t ex berättelser, poesi, sånger samt bilder och illustrationer m fl om de passar in i temat och helhetsbilden.

De medverkande författarna kommer från Kittebo Författarrum, Författarrummets vänner och Ordbryggarna.

Utgivare: Kittebo Författarrum eller Anoteket

Redaktionen: Elisabeth Jönsson, Eva Fodor Velander, Olle Larsson, Sven Velander
Redaktionen kommer att diskutera med författarna deras texter och föreslå eventuella ändringar om så skulle behövas.

TIDSPLAN

15 mars 2018 – Deadline för att lämna synopsis/beskrivning av det egna bidraget: den bärande/centrala tanken och några beskrivande rader om bidraget.

28 mars 2018 – Redaktionsmöte

Sommar/höst 2018 – Leveransen av olika bidrag påbörjar. Det redaktionella arbetet med prolog/epilog m m påbörjas.

31 januari 2019 – Deadline för att lämna in de färdiga bidragen

Våren 2019 – Arbetet inför utgivning påbörjas. Utgivning: hösten 2019 eller våren 2020. Planering av bokreleaser, PR och marknadsföring.