MUSIKTEATER

JÄRNVILJAN – om pengar, makt och avund i 1600 talets Småland

PROVA PÅ TEATER gratis! Start 15 maj Sensus

LOGGBOK

— o —

Projektets namn: Musikteater släktkrönika Humle och Korne
Projektägare: Studieförbundet Sensus Östra Götaland
Projektledare/producent: Eva Fodor Velander, eva@kittebo.se, 070-239 19 45

Projektet vill skapa en musikteater, ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt tema – baserat på släkterna Humle och Korne som dominerade i Alvesta kommun på 1600-1800 talet – genom ett antal studiecirklar där deltagarna är medskapare för att successivt arbeta sig fram till en färdig musikteater på landsbygden. Dessa släkten var knutna till två Kvarnar – som låg i Torpsbruk Kornans och Humblans som fortfarande finns kvar – och hade olika förtroende uppdrag inom kyrkan men också i civilsamhället som fogdar och länsmän.

Teatern kommer att bygga på olika domstolsprotokoll från 1600-1700-tal och ska tas fram gemensamt genom flera studiecirklar: manus, skådespeleri, musik, kostym m m.

Projektet lyfter fram lokalhistoria och kulturupplevelser och genom att alla är medskapare i processen kan projektet bli identitetsskapande och stärka sammanhållningen mellan människor samtidigt som det bidrar till den kreativa näringen och möjlighet till kulturupplevelser för fler människor på landsbygden.

Synopsis

Titel: ”Järnviljan – en släktkrönika om pengar, makt och avund i 1600-talets Småland”.
Omfång: ca 2 tim inkl 30 min paus
Bärande idé: Kerstin Olofsdotter Kornes liv från vaggan till graven med allt vad livet kan innehålla utav glädje och sorg. Dramat är skrivet ur ett kvinnoperspektiv.

Bakgrund till projektet

Sensus Studieförbund och Kittebo Kursgård har beviljats projektmedel av Leader Linné för att skapa en musikteater/ett musikaliskt bygdespel baserad på verkliga händelser under 200 år i Moheda. Sensus är projektägare och Eva Fodor Velander är projektledare.

Sven Velander har genom släktforskning kommit i kontakt med en av sina anor inom Humle (Humble) släkten, som var lokaliserad i Moheda och dominerade socknen mellan 1630 och 1833. Musikteatern ska vara en slags släktkrönika, baserad bl a på de händelser vilka kan utläsas i domböckerna om släktena Humle och Korne.

Arbetet med manuset utgår från Svens forskningsmaterial, där olika rättsfall ur domböcker och kyrkoräkenskaper är nedskrivna. Personer från släkterna Korne och Humble förekommer tillsammans med andra, soldater, hustrur, pigor, präster och befäl etc. Språket är på svenska med 1600-tals stavning och uttryck. Materialet kommer att kompletteras med dåtida historiska fakta och andra händelser av manusgruppen, som består av manusförfattaren, producenten och regissören. Gruppens uppgift är att läsa igenom forskningsmaterialet, gemensamt välja ut vilka scener ska framföras, bestämma olika roller, beskriva scener, skriva repliker m m.

Grundmusiken är/blir skriven av Sven och kommer att anpassas till 1600-tals musik, i samarbete med Musik i Syd.

Mer om projektet – LOGGBOK

På vår loggbok kan du läsa mer om våra aktiviteter och om det som har hänt hittills.

Vill du veta mer eller är intresserad av att delta i en studiecirkel? Kontakta oss!

Projektet finansieras av EU:s landsbygdsfond tack vare ett projektbidrag från Leader Linné Småland och Jordbruksverket. Länk till projektbeskrivning på Leader Linnés hemsida

Det formella myndighetsbeslutet är fattat av Jordbruksverket.

Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.