Solveig Jonsson Perjos

Solveig är en historieintresserad sociolog med passion för hästar.  Hon tycker om att skriva och hon  djupdyker gärna i ordens värld och i berättandets mysterium.

Hon har mest skrivit i jobbet, det har blivit rapporter, artiklar, och en del annat som hör till vetenskapligt hantverk. Någon insändare ibland och lite annat om släkten och nu jobbar hon med sin bys historia, ett resultat av en hel grupps arbete som hon sammanställer och skriver. Det har också blivit en deckare och dikter, som ligger och skräpar i hyllan eller blev strimlade. Hösten 2017 gick hon en kort kurs på Linnéuniversitetet: Populärvetenskapligt skrivande med arkeologiska och historiska perspektiv.

Anknytning till Kittebo Författarrum

Solveig kom i kontakt med Kittebo Författarrum genom skrivkursen Ordbryggarna. ”Kursen har framför allt gett mig inspiration att skriva. Det har varit roligt med föreläsningar av flera författare, vilka bidragit med olika perspektiv och varierande idéer. Trevlig och omdömesgill kursledning, vi har känt oss mycket välkomna.”

Om Kittebo Kursgård skriver hon: ”Det är lätt att samarbeta och en lyhördhet för idéer och mycket trevligt att komma dit det fina torpet. Känner mig välkommen.”

Solveig är medförfattare i Musikteaterns manusgrupp.

Solveig vill egentligen inte ha en hemsida. Hennes Facebooksida är primärt för släkt och vänner.  ”Tiden är begränsad och jag vill njuta av att läsa, skriva, måla och ta hand om trädgård och hästar. Jag har så många järn i elden att det är nog så.”