Alternativ odling

Vill du veta hur du odlar dina egna grönsaker och anlägga en köksträdgård?

Vill du veta mer om alternativa odlingsmetoder och veganodling (gödsla utan djur)?

Kursen är till för dig som funderar på / är intresserad av:

  • alternativa odlingsmetoder som t ex täckodling (odlingen täcks med gräs, halm, löv m m), Lazy Bed (den enklaste formen av odling) och Hugelkultur (en komposterings-process med upphöjda odlingsbäddar byggda på komposterbart material som grenar, bark etc.)
  • odla exotiska frukter i Sverige t ex minikiwi, sharon/persimon m fl
  • veganodling (gödslar med gräs/ogräs)

Anmäl dig här!

Kursinnehåll – både teori och praktik

ALTERNATIVA ODLINGSMETODER (EKOLOGISK):
Del 1 Studiebesök på ett närliggande torp med utbredd odling samt praktik på en helt ny mark (grävning, täckning m m)
Del 2 Iordningsställa täckodling och Lazy Beds
Del 3 Kompostlära

Plats: Kittebo Kursgård i Mäxarp/Mistelås (i Studiefrämjandet Växjös regi)
Tid: söndagar 10:30-16:00 inkl. lunch med utomhusmatlagning och eftermiddagsfika
Start: sö 15 april (29 april, 13 maj)
Omfattning: 3 ggr 6 tim = 18 studietimmar
Pris: 1080 kr inkl. lunch och fika vid alla 3 kurstillfällena.
Sista anmälningsdag: 8 april

Kursledare: Viktor Robertsson Lindsta

Anmäl dig här!