KITE Effekten

KITE Effekten (”drake” på svenska) – En enkel och effektiv modell/metod för att med givna resurser bestämma den optimala vägen mot ett visst mål. Den är även ett utmärkt verktyg vid kick-off för ett nytt projekt/en ny grupp som ska samarbeta.

Det förväntade resultatet kommer endast om du/ditt team fokuserar och utvecklas. Kite effekten hjälper dig att på ett snabbt och effektivt sätt optimera samarbetet inom ditt team eller med dina samarbetspartner och gör det möjligt att få snabba vinster och förbättringar knutna till resultatet samt att följa upp dessa.

Den holländske affärsutvecklaren, Henry Bol har under de senaste 25 åren arbetat praktiskt i olika situationer med att ta fram ett verktyg för att uppnå denna förbättring. Resultatet är det unika programmet: Kite Effekten, som han framgångsrikt har tillämpat i Nederländerna och nu tar han programmet till Sverige.

Kite Effect användes av theonlinecompany.com för att nå målet att bli TOP3 online mediebyrå inom 3 år. Detta mål uppnåddes redan efter 2,5 år och resultatet blev NR1 i Nederländerna!

Vad betyder KITE effekten för dig?
Kite Effekten är ett konkret verktyg för att snabbt och tydligt identifiera vad du eller din grupp bör fokusera på. Det anger också vilka aktiviteter bör genomföras med vilka resurser och personer för att uppnå det önskade resultatet. Modellen är mycket effektiv för att ta fram till exempel årsplan med både långsiktiga/strategiska samt kortsiktiga, omedelbara och praktiska mål.

Upplägg

Längden kan variera från ca 1 tim till en heldag, beroende på antal personer och/eller målets komplexitet. Vid heldag ingår en live föreläsning via Skype av Henry Bol från Holland.

STEG 1 Definiera mål
STEG 2 Brainstorming
Del 1 Drömbilden – Vision
Del 2 State of Mind – Emotion/känsla ”att tro på”
Del 3 Master Mind – Den magiska kärnan och det vinnande teamet
Del 4 Orsak och verkan – De smartaste aktiviteterna
STEG 3 Val per kvadrant – vad ska du fokusera på?
STEG 4 Aktivitetsplan

Vi rekommenderar ett uppföljningssamtal/-möte efter ca 4 veckor.

Är du öppen för Kite effekten? Kontakta mig gärna för att förutsättningslöst diskutera vad programmet kan betyda för din situation, via mail eva@kiteeffect.com eller mobil 0702 39 19 45. (www.kiteeffect.com)