Knuttimring

Vill du lära dig grunderna i hur man knuttimrar?
Vill du renovera din bod eller bygga en bastu?

Kursen är till för dig som funderar på / är intresserad av:
• Hur man väjer ut och förbereder stockar/timmer
• Hur man konstruerar något själv genom tradition
• Hur man utför/bygger av timmer

Anmäl dig här!

Kursinnehåll
KNUTTIMRING (en gammal träbyggnadsteknik där timmerstockar staplas på varandra horisontellt):
• Hur man väljer träd, att tänka på vid avbarkning av timmerstockar
• Timra med olika typer av yxor t ex bila/skrädyxa (med lång, rundad eller rak egg)
• Lägga syll (dvs basen, det första lager i det du ska bygga, kan du det, kan du resten), mossdrag (isolering) m m

Plats: Kittebo Kursgård i Mäxarp/Mistelås (i Studiefrämjandet Växjös regi)
Tid: söndagar kl 10–17 inkl. lunch och eftermiddagsfika
Start: 16 sept (30 sept, 14 okt)
Omfattning: 3 ggr 7 tim = 27 studietimmar (En studietimma är 45 min)
Pris: 1 200 kr inkl lunch och fika vid alla tre kurstillfällena
Sista anmälningsdag: 9 sept

Önskvärd: bra grundkondition, tåla hårt arbete.
Material: 6 ggr 4 m stockar = ca 3 jämntjocka tallar att avverka.

Kursledaren: Viktor Robertsson Lindsta

Anmäl dig här!