Lär dig läsa gamla texter

Vill du lära dig läsa och tyda gamla texter från 1600-1900?

Nu har vi en unik kurs som ges vid 3 tillfällen på Sensus i Växjö med start måndag 6 November kl. 18:00-20:30.

Kursen vänder sig till dig som vill släktforska eller av andra skäl är intresserad av att kunna läsa gamla texter.

Vi kommer att tyda texter från 1600-1900 talet inte minst skrivna och tryckta frakturtexter som var härskande under 1800-talet.

Under träffarna får du jobba med olika övningar, enskilda och gemensamma.
Mellan träffarna är det bara om du kan träna hemma på olika texter. För att kunna göra detta behöver du någon typ av släktforskningsprogram i din dator, helst Arkiv Digital.

I denna cirkel jobbar vi inte med själva släktforskningen.

Du behöver inga förkunskaper men et är bra med viss datorvana.

Vår ledare Sven Velander har en fil.kand. i religionshistoria och en fil.kand i historia med uppsatsämne: ”Släktforskningens väg in på biblioteket”. Han har släktforskat i över 20 år och har förvärvat en gedigen kunskap i släktforskning. Sven behärskar både de traditionella (mikrofilm och mikrofish) och det mer aktuella internet baserade Arkiv Digital.

Kontakt för mer info om kursinnehåll: Sven Velander, Anoteket, e-post sven@anoteket.se eller mobil 076 81 91 764. Mer info om Sven och hans verksamhet hittar du på hans hemsida www.anoteket.se

Kontakt för mer info om kurstider och anmälan: Britta Lindberg, Sensus i Växjö, e-post britta.lindberg@sensus.se eller tel 0470 707 304, www.sensus.se