Läsecirkel – Rik på riktigt: En värdefull vardag är möjlig

Bokval

”Rik på riktigt: En värdefull vardag är möjlig!” av Fredrik Warberg och Jörgen Larsson.

Boken lyfter frågor som:

 • Vad är verkligen viktigt i livet?
 • Vad vill vi egentligen när vi uppnått grundläggande trygghet och någorlunda tillräcklig ekonomi?
 • Vill vi verkligen följa med strömmen eller vill vi själva bestämma kursen?
 • Hur kan vi påverka den vardag som utgör större delen av våra liv?
 • Hur kan vi genom medvetna val forma våra liv och bli rika på riktigt?

Läsningen av boken kan hjälpa oss att tolka och påverka vår egen livskvalitet särskilt om det finns möjlighet att samtala med andra i en läsecirkel där vi kommer att fördjupa oss i ämnet och får nya kunskaper och insikter.

Spelregler för samtalet i bokcirkeln:

 • Det personliga vi delar stannar i gruppen.
 • Vi värdesätter att få ta del av andras perspektiv.
 • Vi avbryter inte varann, du ska få sätta ord på dina tankar, utan att behöva förklara/försvara.
 • Det är ok att ändra sig/vara tyst.

Cirkeln startar i höst via Sensus.

Förberedelse till första gången:

1 Läs kapitel I Vardagsfloden och om du hinner även kapitel II Att ta sig upp på vardagsflodens strand, totalt ca 100 sidor.

2 Läs med pennan i handen och markera med ”?” det du inte förstår/inte håller med
och med ”!” det som känns särskilt viktigt.

3 Fundera på följande frågor:

 • Vad tycke du om bokens titel? Vilka associationer får du?
 • Hur knyter boken an till ditt eget liv och dina erfarenheter?
 • Gjorde du någon ny upptäckt eller insikt? Hur reagerade du då och varför?

Cirkelledare:

Eva Fodor Velander – Tillsammans med sin man driver hon Kittebo Kursgård. De omfamnade frivillig enkelhet och bytte pengar mot tid för varandra och friheten att själv kunna bestämma över sin vardag. Läs mer om deras verksamhet

Har du frågor inför första träffen, kontakta kursledaren via mail eller mobil 0702 39 19 45.