Livskvalitet på dina villkor!

Vägen till en meningsfull/hållbar vardag med näringsrik mat och utan stress genom medvetna val

Alla dessa (var)dagar som kommer och går – Det är ditt liv det handlar om!
När senast har du stannat upp och reflekterat över det?
Lever du det liv DU VILL leva eller det som förväntas av andra?
Tycker du att pengarna inte räcker till för den livskvalitet du önskar?
Söker du alternativa vägar till ett bättre vardagsliv?

Syftet med kursen är att hjälpa dig att förändra din syn på verkligheten när du inte kan förändra din egen verklighet och därmed kunna påverka din egen livskvalitet i den riktning du önskar genom små förändringar.

Målet med kursen är att ge dig konkreta tips/verktyg så att du kan byta fokus och minska behovet av saker som du inte har råd med, så att du känner att du lever ett meningsfullt vardagsliv som du väljer. Livskvalitet på dina villkor!

Ur innehållet:

Vem/vad styr ditt liv? De stora problemen som hotar livskvalitén. Välfärdsfälla? Rikedom på riktigt! Lyckad eller lycklig? Informationssamhälle? Naturlig hälsa, en del av livskvalitén. Konkreta tips att förenkla ditt liv och öka din livskvalité.

Vid intresse går vi in djupare på en/flera av dessa frågor:
1 Livskvalitet: samhällsnorm, omställning (downshifting, minimalism, delningsekonomi), livskvalitet, vägen till ett enklare liv med mindre stress och mer harmoniskt livstempo.
2 Stress: vad är stress, verkliga och inbillade faror, stressymptom, stressfaktorer, stress och sociala processer, stresshantering och hälsoverktyget ”MAT”.
3 Grottmänniskan som kemiingenjör: naturlig hälsa, kvantitativ och kvalitativt hunger, kostexperiment, näringsrik kost utan tillsatser, hur kunde det bli så här?
MEDVETENHET!

Kursledare: Eva Fodor Velander
Eva är född i Ungern, har bott en längre tid både i Stockholm och i Holland och bor nu i Moheda. Under sina många resor har hon kommit i kontakt med många olika människor och livsöden. Eva har ett brinnande intresse för frivillig enkelhet med livskvalitet, genom att byta pengar mot tid och frihet (att själv kunna bestämma över sin vardag).

Omfattning: 6 tillfällen, varannan vecka, 18 studietimmar à 45 min
Start: en måndag (så fort vi har minst 5 deltagare)
Tid: Kl 18:15 – 20:45
Plats: Sensus Norrgatan 15 i Växjö
Pris: 990 kr

Eget kursmaterial som bygger på egen erfarenhet och följande böcker:

Anmälan: till Sensus, Britta Lindberg via mail britta.lindberg@sensus.se eller via telefon 0470 70 73 04