Livsresa med lätt bagage

En praktisk kurs som ger en samlad bild om livskvalitet på dina villkor!

Funderar du ibland på ditt liv? Lever du det liv du verkligen vill leva eller det som förväntas av andra?  Vem/Vad styr ditt liv? Hur stort inflytande har du över hur du mår och över din livssituation i stort? Hur mycket kan du bestämma själv? Hur skulle du kunna få mer tid, mindre stress, mindre bekymmer och större frihet för att leva ditt liv som DU vill?

Kursen är till för dig som
– känner att du vill förändra något i ditt liv men vet inte vad och hur
– vill få en övergripande helhetsbild om kvalitén på ditt eget liv ur olika aspekter

Kursen passar alla oavsett om de är mitt i karriären, arbetssökande, pensionärer eller andra intresserade och hjälper dig att komma fram till konkreta (små eller stora) förbättringar du kan göra för att komma närmare DITT drömliv.

Kursinnehåll

Vi utgår ifrån två av de stora problemen i det moderna informations- och prestationssamhället: att tiden inte räcker till och risken för kollektiv utmattning.

Vi undersöker våra dilemman och utmaningar:
samhällsnorm, det komplexa livet, status, att vara lyckad eller lycklig
pengarnas roll i vår livskvalitet och begreppet rikedom
informationsmängdens och de sociala mediernas inverkan på våra liv
– samt vår livsstil, matvanor och framtidsutsikter.

Vi letar fram konkreta lösningar till ett mindre komplext, mer lätthanterligt liv genom att t ex minska på våra saker, intressen och kostnader, prova på låginformationsdiet samt undersöka hur vi skulle kunna få mindre att göra för att hinna/orka tänka på en naturligare och hälsosammare livsstil. Allt detta för att du ska få meningsfullare vardagar med fokus på det som är viktigt för dig!

Kursen ges hösten 2018.

Eget kursmaterial som bygger på egen erfarenhet och innehållet i flera böcker samt  hemsidor i ämnet.

Kursledare: Eva Fodor Velander

Eva är en vagabond som efter många års letande och otaliga resor äntligen kommit till ro och hittat sitt eget sätt att leva. Idag driver hon en småskalig kursgård tillsammans med sin man Sven. Fast deras motto är ”Långsamhet i tid och rum”, har de ett ganska högt tempo, men det är de själva som styr det. För dem betyder livskvalitet att kunna säga ja till hela livet. Viktigast för dem är: hälsa, kärlek, kultur och närhet till natur.

Så här säger Eva: ”För 3 år sedan var vi vid ett vägskäl: ska vi jobba ännu mer för att ha råd med det vi ville ha? Vi sa nej och gjorde precis tvärtom. Vi omfamnade frivillig enkelhet och bytte pengar mot tid för varandra och friheten att själv kunna bestämma över vår vardag.”

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss