Släktforskning på mitt sätt

Har du börjat fundera på ditt ursprung och har lust att söka dina rötter?
Vilka personers gener är det som är en del av din kropp och din personlighet?

Vår målsättning är att erbjuda en grundläggande kännedom om vad släktforskning är och hur man på ett enkelt sätt kan börja släktforska själv. Under kursens gång ska kursdeltagaren kunna komma igång med att släktforska.
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna fortsätta själv att släktforska på egen hand.

Vid första träffen är det också lämpligt att ha med sig personuppgifter på de personer, vilka man ska börja forska om: namn, födelsedatum men också i vilken församling personen är född. T ex. Olof Larsson, född den 10 januari 1899 i Härlöv församling. Skulle uppgifterna inte finnas till hand så löser vi det.

Målgrupp

Nybörjare, som inte har forskat alls och vet inte hur och var man börjar.
Personer som är nyfikna på sin släkts historia och vill veta mer om dem.
Kursen vänder sig till personer med sina rötter i Sverige eftersom vi uteslutande använder oss av svensk kyrkbok-föring.

Förkunskaper och förberedelse

En viss datorvana krävs, eftersom vi kommer att använda oss av det internet baserade ArkivDigital. I deltagaravgiften ingår en licens för ArkivDigital för 10 veckor.

Kursledaren Sven Velander har en fil.kand. i religionshistoria och en fil.kand i historia med uppsatsämne: ”Släktforskningens väg in på biblioteket”. Han har släktforskat i över 20 år och har förvärvat en gedigen kunskap i släktforskning. Sven behärskar både de traditionella (mikrofilm och mikrofish) och det mer aktuella internet baserade Arkiv Digital.

Kontakt för mer info om kursinnehåll: Sven Velander, Anoteket, e-post sven@anoteket.se eller mobil 076 81 91 764. Mer info om Sven och hans verksamhet hittar du på hans hemsida www.anoteket.se

Kontakt för mer info om kurstider och anmälan: Britta Lindberg, Sensus i Växjö, e-post britta.lindberg@sensus.se eller tel 0470 707 304 (www.sensus.se)