Storyteller verkstad

Storyteller verkstaden vänder sig till skrivintresserade privatpersoner eller småföretag och har fokus på hur du eller ditt företag kan synas/höras bättre i det ökade mediebruset med hjälp av (corporate) storytelling.

Innehållet på din hemsida (eller i dina säljbroschyrer) är extremt viktigt för att attrahera kunder och särskilja dig från dina konkurrenter i dagens mediebrus. (Corporate) storytelling är ett perfekt och mycket kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg som skapar intresse, stärker ditt varumärke och adderar extra värden till det du säljer. En bra story säljer bättre och är mycket billigare än traditionella annonser.

Behöver du en ny text till din hemsida, men har svårt att få tid att sätta dig ner och hitta de rätta formuleringarna? Vår storytellerverkstad hjälper dig att snabbt och enkelt dramaturgiskt förpacka din story så att kunden väljer just dig! Dessutom får de en oemotståndlig lust att vilja berätta din story vidare.

Vi anordnar olika inspirationsföreläsningar/workshops eller hjälper dig att skriva innehållet på din hemsida/”Om oss” (efter en 30 minuters intervju och i samråd med dig).