Livskvalitet/retreat

  • Lever du det liv du verkligen vill leva eller det som förväntas av andra?
  • Vem/Vad styr ditt liv? Hur mycket kan du bestämma själv?
  • Hur stort inflytande har du över din livssituation i stort?
  • Hur skulle du kunna få mer tid, mindre stress, mindre bekymmer och större frihet för att leva ditt liv som DU vill?

Behöver du inspiration till något riktigt annorlunda? Läs om Jennifer och hennes val till livskvalitet här till höger.

Kurser/föreläsningar i höst via Sensus:

Livsresa med lätt bagage – En praktisk kurs som ger en samlad bild om livskvalitet på dina villkor!

Läsecirkel – Rik på riktigt: en värdefull vardag är möjlig

Bättre sömn! Mindre värk! Sundare mat! Utan stress! – Med fokus på hälsa och livsstil.

Heldagsworkshops i maj på Kittebo Kursgård:

Trädens helande kraft – Skogsterapidag 20 maj

Sinnenas retreat på Kittebo Kursgård 27 maj

Kurser/workshops/föreläsningar i dessa ämnen anordnas även för olika grupper enligt överenskommelse om tid och plats, anmäl ditt intresse hos Eva på 0702 39 19 45 eller eva@kittebo.se

Vår egen resa till livskvalitet

För oss betyder livskvalitet att kunna säga ja till hela livet. Allt ska komma inifrån dig själv, inte från andra. Viktigast för oss är: hälsa, kultur och natur samt kärlek. Det är lycka.

Downshifting och minimalism är våra ledord

Det liv vi lever idag VAR inte vår dröm men det ÄR som en dröm. För några år sedan var vi vid ett vägskäl: ska vi jobba ännu mer för att tjäna mer pengar och ha råd med det vi ville ha? Vi sa nej och gjorde precis tvärtom. Vi omfamnade frivillig enkelhet (att ha ett enkelt och okomplicerat liv) och bytte pengar mot tid för varandra och friheten att själv kunna bestämma över sin vardag.

Det är livskvaliteten som hittade oss

Vi började tänka i de här banorna när vi insåg att vi hade livskvalitet, att det är så här vi vill leva. Det var inte planerat, det bara blev så. Vi visste inte medvetet att det var det vi sökte. Men när det väl kom så trivdes vi.

Fast vårt motto är ”Långsamhet i tid och rum”, kan vi ändå inte säga att vi har ett mycket lugnare tempo, men det är vi som styr livstempot. Ett tempo som passar oss. Pulsen i naturen är lugnande, så fort vi kommer till Kittebo, så stressar vi av och hänger vi oss åt lugnet. Samtidigt är vi väldigt snabba i mycket.Det är lätt att vi hamnar i ”FLOW”.

Vi lyfte in alla våra hobbys och intressen i företaget

Företagande var nödvändigt för oss. Vi lyfte in alla våra hobbies och intressen i företaget. Vi har stor frihet att bestämma vad vi gör, hur, med vilka, när och var. Dessutom gör vi det mesta själva istället för att outsourca på andra, och så långt det går gör vi det med självfinansiering och med ytterst små medel. Det ökar också självförtroendet och glädjen av att ha skapat något själv och inte bara köpa in det. Värdet för oss är mycket större.

”Rikedom är inte att ha mycket utan att sakna lite.” (Marina Vallhalla)

Rikedom har fått en ny innebörd för oss: vi har mindre pengar idag men vi har ett mycket rikt liv. Rika på idéer, möjligheter, nyfikenhet och lust. Och varje idé blir snabbt konkret. Vi har lärt oss under resans gång att man kan leva med väldigt begränsade resurser och ändå ha ett gott och lyckligt liv med betydligt mindre bekymmer.

Lyckad eller lycklig?

Att vara lycklig är inte samma som att vara lyckad. Samhället grundlurar oss på vad lycka är: överallt lyfts det fram framgångsrika perfekta människor med perfekta jobb, perfekta hus, perfekt familj och med perfekta leenden. Men att vara lyckad är bara ytan. Äkta lycka kommer inifrån.