Om oss

”Hemma hos kursgård” på en fridfull och avskild plats, med en familjär atmosfär för dagkonferenser i Småland, ett alternativ till ”vanliga” kursgårdar, i hjärtat av det småländska höglandet.

Våra anordnar kurser med livskvalitet, hälsa och kultur i fokus. Vi anordnar även ”sinnenas retreat”.

Från torp till kursgård, en tidsresa från 1700 talet till idag. En personlig och småskalig konferensplats, som har allt det nödvändiga men med lite enklare standard i genuin, hemtrevlig och lugn torparmiljö, där du kan njuta av en härlig natur och tystnaden så att du kan varva ner. En garanterat annorlunda upplevelse!

Vi ordnar kurser, seminarier och konferenser med personligt engagemang som får dig att känna dig hemma. Vi har en unik konferenslokal för ca 20 personer (i teatersittning) och två mindre grupprum, alla med vacker utsikt.

Vi serverar våra kurs- och konferensdeltagare enkel och ärlig mat lagad med finess och hjärta och med influenser från det ungerska köket. Vi lagar och serverar maten utomhus eller inomhus beroende på vädret.

Innan vi kunde öppna upp torpet för allmänheten, har vi under en längre tid renoverat men samtidigt i möjligaste mån försökt att bevara den torparmiljön och det kulturlandskapet som fortfarande finns kvar. En kort inblick i ”landet längesen” är en möjlighet i samband med kurser och konferenser i form av en kort ängs- och skogspromenad med guiden Sven Velander.

Lite historik om Kittebo

Kittebo ligger i södra delen av byn Mäxarp tillhörande Mistelås församling i Alvesta kommun och är det enda torpet som fortfarande existerar i Mäxarp, alla de andra är rivna eller flyttade.

Vad namnet Kittebo betyder, vet man inte säkert. Möjligen är namnet en härledning av ”Kitte” (en svensk kortform av kvinnonamnet Katarina eller Kerstin) och ”boda” eller ”bo”, som anses ha sitt ursprung i bodar vid slåttermarker. Namnen ”bo” och ”boda” används ofta i samband med ett förnamn eller en personbeteckning.

Torpet Kittebo har varit bebott sedan 1770-talet, vad man kan utläsa av de skriftliga källorna som finns till hands. Man benämnde det då Mäxarpstorp. I en husförhörslängd från 1788-1798 benämns det första gången som Kittebo. Det har också funnits en backstuga parallellt med torpet på Kittebo. Oftast var det så att den familj som brukade torpet flyttade till backstugan, vanligtvis vid mannens frånfälle och en ny familj flyttade in för att bruka torpet. Marken ägdes av bönderna i Mäxarp. En stor anledning till att torpet fortfarande existerar och att det finns byggnader än idag är att Kittebo friköptes 1911 av dåvarande brukaren.

Kittebo har en lång och spännande historia där människor kämpade från svält och fattigdom. Mer om detta kan man få del av genom att delta i någon av de vandringsföreläsningar som vi kontinuerligt håller. Det finns även möjlighet att välja till det som en del i en konferens.

Om Eva Fodor Velander
Från miljonstaden Budapest till en liten småländsk by med 7 invånare. Jag har gjort resor i över 50 länder men har hittat det jag sökte i detta lilla torp med storslagen natur där jag håller på och förverkligar en dröm jag inte visste om att jag hade, tillsammans med min livskamrat, Sven. Än så länge gör vi detta på vår fritid.

Tillsammans med Sven, driver jag företaget SweBizz, och jobbar sedan flera år med fokus på att förekomma och minska kulturellt utanförskap genom kunskapsöverföring i olika former.

Vår främsta målgrupp är nyanlända läkare, för vilka vi erbjuder kurser med kulturella tolkningar, etik och praktisk juridik som verktyg för att underlätta deras vardag.

Vi bistår även företag och organisationer i deras arbete för en snabb, effektiv och lyckad integration på en mångkulturell arbetsplats.

Om Sven Velander
”Ett möta andra människor är också att få en inblick i andras kulturer. Det är genom möten vi blir rikare, vi måste alltid på något sätt att söka förstå. Den som inte är som vi behöver inte nödvändigtvis bli som vi. ”

Jag är en person med många olika kunskaper. Genom att studera religion och historia har jag fått insikt i att vi alla har ett arv att förvalta, vi är alla kulturbärare. Med denna insikt försöker jag möta människor där de för tillfället befinner sig och arbetar utifrån deras vardag. Genom respekt för andras kulturarv, skapar vi också respekt och förståelse för det som vi har att förvalta.

Att möta människor från andra kulturer är inte bara berikande utan ger insikt i vad som är min kultur. Det är en förutsättning vid möten för att känna sig trygg i sig själv och gör att man växer och får en bredare bild av hur det är att vara människa.

Jag driver även en egen verksamhet inom SweBizz AB under varumärket Anoteket.

Bilder

Kursgård skylt1080480     Kursgård huset600300     BandB lillstugan600300     Kursgård invigning bilar600300     Kursgård Invigning Marknad600300     Kursgård Föreläsning Sven600300     Kursgård invigning föreläsning Eva600300     matsal600300kamin600300     Kursgård omgivning åsen600300     blomma600300     kittebo skylt600300

Kursgård Älg 600300     Kursgård älgar 600300