Catarina Bäckstrand Entirety AB Medveten andning Kildenterapi

Catarina är utbildad i ledarskap samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Hon är utbildare, föreläsare, informatör, storyteller, stresscoach och healer med ett stort och genuint intresse för energimedicin, kost, näring och hälsa.

En glad, engagerad och tuff inspiratör. ”Jag jobbar med andra – därför behöver jag också jobba med mig själv”, säger Catarina.

Catarina Bäckstrand är utbildad andningsinstruktör i Medveten Andning för Anders Olsson samt utbildad Kildenterapeut på Kilden* i Köpenhamn (vilket omfattar healingmassage och samtal men även sådant som t ex healing och drömförståelse). Utbildningen är 3 år och RAB-godkänd av danska Socialstyrelsen. (RAB står för Registrerad Alternativ Behandlare.) I Sverige är utbildningen godkänd av branschrådet SFKM Skandinaviska förbundet Komplementär Medicin.”

På sin hemsida finns en lista på alla hennes diplom och intyg, t ex hennes diplom i medveten andning och hennes diplom i Läkande massage med samtal (Kildenterapi).

Medveten Andning

En ny hälsorörelse som är enkel att förstå, lära sig och att utföra. Vill du få en ökad uthållighet vid träning, bli mer harmonisk, sova bättre, vakna pigg, orka mer? Andningen är grunden till vår hälsa och därmed finns det också många fler anledningar till varför en förbättrad andning är viktig.

Läkande massage med samtal (Kildenterapi)

En väletablerad och professionell behandlingsform i Danmark. Unik i Sverige. Kildenterapi är en terapeutisk behandling som ger en mycket stor avspänning. Kropp, tankar och känslor möts och du ökar din kunskap om kroppen, släpper på spänningar och ges möjlighet att bearbeta händelser i livet. Känslor som inte uttrycks, till exempel återhållen gråt, skapar spänningar i kroppen.