SENSUS Studieförbund Kronoberg Mötesplats för bildning och kultur

Vi har ett mångsidigt samarbete med Sensus i Växjö. Vi håller föreläsningar, ger kurser/workshops och arrangerar olika kulturaktiviteter.

Vi har även ett projektsamarbete i form av det tvååriga projektet Musikteater Humble och Korne, en släktkrönika.