Viktor Robertsson Lindsta Byggnadsvård, trädgård, djurhållning

Viktor är utbildad inom byggnadsvård på Vindelns folkhögskola, inom trädgård  på Ingelstad skola och inom djurhållning på Kvinnerstagymnasiet. Han är särskilt intresserad av alternativa odlingsmetoder, ett nytt klimat och nya växter.

Han är samarbetspartner på företaget Njuman och driver en odling på sin jordbruksfastighet i Kexås/Norra Alvesta, ca 1 mil från Kittebo Kursgård.